Innohomes internationella spisvakt SGK510 reagerar på farliga situationer tidigare än någon annan säkerhetsprodukt, fortfarande utan att förorsaka falsklarm. Tack vare den intelligenta teknologin slår spisen av innan material förstörs, giftiga gaser skapas och brand initieras.

Världens mest avancerade värmesensor-teknologi

Spisvakt SGK510 erbjuder en ännu bättre fullständig lösning än vad det nya direktivet EN 50615 förespråkar för spisvakter och är den enda spisvakten som uppfyller alla behov för olika typer av installationer (fläkt, vägg, tak).

SGK510 intelligent värmesensor inkluderar två olika värmesensortyper som mäter maximal temperatur, ändringar i temperatur och miljötemperatur. Med en unik funktion har värmesensorn en inlärningsfunktion och justeras av sin miljö. Den här kombinationen försäkrar stabilt och säkert användande.

Enkel att använda

Enheten arbetar i bakgrunden och kan lätt användas av personer med särskilda behov.

Den säkraste spisvakten

Spisvakten kan inte användas om värmesensorn har plockats bort. Automatisk feldiagnostik försäkrar att systemet fungerar väl och att ingen månatlig testning är nödvändig.

SGK510 inkluderar dessutom nya backup-funktioner:

 • Avancerat felanvändningsskydd – skyddar om larmet för spisvakten är stoppat och spisen fortsätter att vara påslagen i en risksituation.
 • Överhettningsskydd
 • Utökad feldiagnostik – förutom att identifiera smuts och fel kan också felinstallationer upptäckas.

Flexibilitet för olika användningsområden

Spisvakten erbjuder extra funktioner för personer med särskilda behov när mekaniska spisar används och för spisar utan inbyggda säkerhetsfunktioner: En automatisk intelligent timer justeras beroende på spisens användning och identifierar lågvärme-risk på ett väldigt tidigt stadium. Säkerhetslåset stänger av spisen när den inte används. Spisen behöver aktiveras manuellt innan användning genom att trycka på värmesensorns dosa en gång* (extra funktioner kan sättas på/av).

För rörelsehindrade personer och för personer med hörselproblem finns extra tilläggsenheter tillgängliga. Spisvaktens larm kan också överföras till televård (telecare).

Spisvakten är kompatibel med de flesta kolmonoxid- och gaslarm. En larmsignal nära spisvakten stänger av spisen (funktionen kan sättas på/av). Kolmonoxid eller ångor kan ibland formas när mat friteras i hög temperatur. Rök kan skapas i ugnen till exempel.

* För spisar med mekaniska vred som inte har någon klocka.

Omfattande enkla installationsalternativ

Spisvakten är installerad av en elektriker. Installationen är enkel, och om önskvärt, kan värmesensorn fästas och funktionsinställningarna göras av användaren. Installationen tar ungefär 15 minuter.

Spisvaktens intelligenta värmesensor fästs under fläkten med en självhäftande monteringsplatta som inte behöver några elektriska kablar. Värmesensorn kan installeras på väggen eller i taket (en del installationer kräver en monteringskonsol som måste köpas separat).

Funktioner:

 • Uppfyller standardkraven för spisvakter EN 50615 för alla installationspositioner – testade i ackrediterat tredjeparts testlaboratorium (VTT Expert Services)
 • Mäter förhöjda temperaturer och temperaturförändringar
 • Två typer av värmesensorer med unik inlärningsfunktionalitet och andra intelligenta temperatur och övervakningsfunktioner
 • Automatisk feldiagnostik – ingen månatlig testning
 • Avancerat skydd mot felanvändning. För att använda spisen, tryck på värmesensorns dosa en gång. Skydd mot överhettning av spisen.
 • Erbjuder tilläggsfunktioner för personer med särskilda behov och för enkla mekaniska spisar. Kompatibel med i stort sett alla kolmonoxid- och gaslarm.
 • Installationsalternativ – fläkt, vägg eller tak
 • Värmesensor 10 års livslängd med batterier drivna med solenergi
 • Ytterligare komponenter tillgängliga för personer med särskilda behov, som t.ex. de med nedsatt hörsel eller svårighet att röra sig. Larmtransfer till televård (telecare).
 • För alla elektriska spisar

feature icons alt2 SE

Teknisk information

 • Larmsignal max. 80 dB (1 m) / Ljudlöst larm
 • Låg energiförbrukning (ca 1 W)
 • Gnistfri strömbrytare och elförsörjning
 • Extern larmenhet (potentialfri, NO)
 • Radiofrekvens 433 Mhz, X10 kompatibel / Fabriksparade
 • Spänning 230-400 VAC
 • 1–3 faser, delta, star, även utan N
 • Storlek: Kontrollenhet 130 x 130 x 130 mm, Intelligent värmesensor 94 x 40 x 30 mm
 • Halogenfri och brandklassad plast, antändlighet V-0 (intelligent värmesensor)
 • Patentskyddad FI 117526, FI 117878, FI 125053, patent pågående
 • Tillverkad i EU
 • Godkänd enligt EN 50615 standard

OBS: En del installationstyper inkluderar delar som måste köpas till separat. Kontrollera om din installation behöver extra delar.