SA101 title SE
Innohome SA101 white and hand

Innohome Spislarm SA101 larmar intelligent och förutseende vid farliga situationer. Det är en förmånlig lösning, som avsevärt förbättrar brandsäkerheten i köket.

Förutseende och självlärande

Spislarm SA101 varnar med ljudsignal vid farliga situationer i köket redan innan farliga gaser bildas och brand uppstår. Spislarmets självlärande teknologi gör att larmet ställer in känsligheten utifrån användarens matlagningssätt, varvid identifieringen av farliga situationer är exakt och matlagningen kan ske utan avbrott.

Självständigt boende även för särskilda användargrupper

Spislarmet stöder självständigt boende när spisanvändningen är riskfylld, till exempel för äldre, personer med sjukdom eller inlärningssvårigheter.

Bevisad driftsäkerhet

Undersökningar (t.ex. VTT och SINTEF) visar att Innohome spislarm fungerar pålitligt. Den larmar innan farliga gaser bildas och innan brand uppstår.

Lätt att montera

Spislarmet fästs med magnet på spisfläkten eller med skruvar på väggen. För produkten behövs inga kablar eller elektricitet.

Egenskaper:

  • Självlärande, intelligent larm vid maxtemperaturer. Identifierar farligt höga temperaturer.
  • Självlärande, intelligent larm vid snabb temperaturökning. Övervakar temperaturförändringar på spisen.
  • Utvecklar sin funktion utifrån användarnas matlagningsstil.
  • Manuell och automatisk återställning av larmet.
  • Fungerar med alla spistyper.

feature icons SE

Innohome SA101 white attached

Teknisk information

  • Larmsignal max. 80 dB (1 m)
  • Batteriets livslängd 5 år, utbytbart batteri
  • Storlek: 30 x 60 x 45 mm
  • Halogenfri och brandklassad plast, antändlighet V-0
  • Patentskyddad Fl 117878, FI 125053, patent pågående