TEKNOLOGI


 

Innohome kombinerar finskt säkerhetstänk med intelligent teknologi

Innohomes spissäkerhetsprodukter, utvecklade i Finland, är baserade på patenterad teknologi som iakttar spisar genom sensorer. Enheterna reagerar vid en risksituation innan farliga gaser produceras och innan brand utbryter genom att detektera temperaturen på spisen, dess förändringar och användningen av spisen.

Intelligent och självlärande säkerhet

Efter installationen iakttar och studerar produkterna dess miljö. Enheternas värmesensorer justerar dess känslighet baserat på användarens matlagningsstil och tillåter exakt igenkänning vid fara. Spisen stängs alltid av i en risksituation. Ytterligare skydd fås genom en automatisk timer för matlagningen som responderar på rök och brand samt ett säkerhetslås för spisvreden.

Lakttagande och reaktion

Omedelbar detektering och respons för onormala förändringar är kärnan i Innohomes teknologi. Detta möjliggör medvetenhet om orsaksfaktorer innan utbrytande av brand. Innohome fokuserar på att förbättra säkerheten för kök och spis, men dess teknik kan tillämpas på alla elektriska apparater.

Innohomes innovationer och teknologi har fått flera utmärkelser såsom Republikens innovationspris och IFSEC Innovationspris för aktiva brandsäkerhetsprodukter.