EU-STANDARD FÖR SPISVAKTER


EU-standard EN 50615 för spisskyddsprodukter har publicerats

Spisar är den främsta enskilda orsaken till bränder i hemmet, och orsakas nästan uteslutande av användarens fel eller oaktsamhet. Dessa bränder kan förebyggas med moderna säkerhetsprodukter – såsom Innohomes spisvaktprodukter. Spridningen av produkterna har försvårats av att det inte har funnits allmänna kriterier för brandsäkerhetsprodukternas funktioner.

Europeiska standardiseringsorganisationens arbetsgrupp publicerade den 6 mars 2015 standard EN 50615, som definierar kraven på spisvakter. Produkter som uppfyller standarden förebygger effektivt eldsvådor som uppkommer i hushållens kök. Standarden skapar klarhet på marknaden och hjälper personer som är intresserade av hemmets brandsäkerhet att ta rätt köpbeslut.

Finlands Teknologiska forskningscentral (VTT Expert Services) har testat Innohomes spisvakter och konstaterat att de uppfyller standardens krav.

Innohome SGK510 Declaration Of Conformity

Läs mer – artikel publicerad i International Safety Search News.

Innohomes produkter finns tillgängliga i utvalda butiker för elektronik- och hushållsprodukter. Du hittar Innohomes återförsäljare här.