VARFÖR INNOHOME?


Av bostadsbränder uppstår över hälften i köket. En stor del av dem kan förebyggas med högklassiga spissäkerhetsprodukter. Innohomes spisskyddsprodukter är innovationer från Finland och representerar den nyaste brandsäkerhetstekniken, med vilken en stor del av bränderna i hushållens kök kan förebyggas.

Larm redan innan giftiga gaser bildas och bränder uppstår

Innohome spislarm och spisvakt är självlärande brandskyddsprodukter, med en framstående och prisbelönad teknologi som är resultatet av finländsk produktutveckling och innovation. De reagerar på farliga situationer redan innan giftiga gaser bildas och innan det börjar brinna, genom att stänga av spisen och därtill aktivera möjliga tilläggslarm.

En traditionell brandvarnare hjälper inte alltid

Traditionella brandvarnare larmar först när branden redan har börjat. De rekommenderas inte heller i kök, eftersom de orsakar många fellarm. Traditionella brandvarnare är inte heller till någon hjälp om ingen är hemma eller om personen i bostaden av någon orsak inte kan reagera på larmet.

Ett enkelt tilläggsskydd och stöd för självständigt boende

Installation och användning av Innohome spisskyddsprodukter är i toppklass på marknaden i fråga om användarvänlighet. En spissäkerhetsprodukt är också en utmärkt lösning för att stödja självständigt boende när användningen av spisen är riskfylld till exempel för äldre, personer med sjukdom eller inlärningssvårigheter.

Marknadsledande internationellt och framgångsrik i test

Det finländska företaget Innohome grundades år 2005 och är marknadsledande internationellt inom spissäkerhetsprodukter. Våra spissäkerhetsprodukter har monterats över 200 000 gånger runtom i världen. Våra produkter är framgångsrika i test och har klarat SINTEF:s samtliga spisskyddstest. Spisvakterna uppfyller redan nu kraven enligt EU:s standard för spisskyddsprodukter EN 50615:2013.

Internationell utveckling

Medvetenheten om de möjligheter spisskyddsprodukterna erbjuder ökar internationellt. En EU-standard för spissäkerhetsprodukter har skapats och i Norge har en lag stiftats enligt vilken det i varje nytt kök måste installeras en spisskyddsprodukt.

Brandväsendet i Storbritannien idkar nära samarbete med Innohome, och i vissa kommuner har man börjat dela ut spislarm gratis till olika riskgrupper.

Innohome Company Brochure EN