SSC100 title SE
Innohome-FireSafety-Socket

Innohome Brandvakt SSC100 är en intelligent och mångsidig brandsäkerhetsprodukt, som enkelt och effektivt förbättrar brandsäkerheten i hemmet. Brandvakten kan anslutas till alla elprodukter i hemmet och till trygghetstelefonsystemet eller annan televård (telecare).

Brandvakten erbjuder effektivt skydd till hemmet på många olika sätt:

Brandvakt för elapparater

Om brandvakten detekterar en larmsignal (rök, kolmonoxid eller gas), stänger den av den apparat som larmet gäller. Brandvakten har även timer för apparater över 40 W.

Tilläggslarm för farliga situationer

Förutom brandvaktens eget ljus- och ljudlarm kan den ställas in så att den aktiverar vilken apparat i hemmet som helst (t.ex. belysning) vid en farosituation, varvid apparaten i fråga fungerar som tilläggslarm. Det här ökar säkerheten bl.a. för personer som lider av nedsatt hörsel.

Sinnesfrid med trygghetstelefon

Vissa dödsolyckor bland äldre beror på att de inte hör brandvarnarens ljudsignal eller har hunnit reagera på den. Brandvakten kan enkelt anslutas till hemmets trygghetstelefonsystem eller annan televård, vilket förbättrar skyddet avsevärt. Vid farliga situationer skickar brandvakten ett larm till trygghetstelefoncentret, varvid det inte enbart är på den enskilda personens ansvar att reagera.

Fungerar med de flesta larm

Brandvakten är kompatibel med de flesta kolmonoxid-, rök- och gasvarnare och med trådlösa larm som är kompatibla med Innohomes produkter, eftersom den identifierar deras larmsignaler.

Passar med så gott som alla apparater i hemmet

Brandvakten kan användas med alla elapparater i hemmet som får sin ström från vanliga eluttag.

Egenskaper:

 • Strömbrytare och timer som identifierar larmet.
 • Identifierar larmet enligt ljud- eller radiosignal.
 • Kompatibel med de flesta kolmonoxid-, rök- och gasvarnare samt med Innohome-kompatibla trådlösa larm.
 • Kompatibel med trygghetstelefon eller annan televård (telecare).
 • Larmljus.
SSC100 drawing 1

Brandvakten detekterar ett larm och stänger av enheten.

SSC100 drawing 2

Externa enheter, såsom lampor och andra, kan anslutas till brandvakten som ett extra larm.

SSC100 drawing 3

Larm kan sändas till Televårdscentralen (Telecare centre).

Teknisk information

 • Larmsignal max. 80 dB (1 m)
 • Låg energiförbrukning (< 1 W)
 • Spänning 230 VAC resistiv belastning
 • Radiofrekvens 433 Mhz RF / PT2262 protokoll
 • Överhettnings-/ överbelastningsskydd
 • Storlek: 63 x 100 x 76 mm

Larm och detektorer som grundar sig på radiokommunikation kan placeras var som helst i hemmet inom ca 10 – 20 meters avstånd (tjocka väggar kan försvaga kommunikationen) från brandvakten. Mekaniska larmanordningar (rök, kolmonoxid eller gas) ska placeras i samma rum (högst 5 m avstånd) från brandvakten.