Innohome201503_SSC100_white4

Innohome komfyrvakt SGK100 gir effektiv og intelligent brannforebygging for koketopper som er koblet til en vanlig husholdningsstikkontakt. Den oppdager farlig høye temperaturer og reagerer på ulike typer alarmer ved å slå av koketoppen i farlige situasjoner.

Ekstra sikkerhet, hvor som helst

Komfyrvakten SGK100 er et brannsikkerhetsprodukt til komfyrer / bærbare kokeplater som kan kobles til en vanlig stikkontakt for effektiv og pålitelig beskyttelse i hus, bobiler og andre steder.

Intelligent, allsidig og tilpasningsdyktig

Komfyrvakten slår av koketoppen i farlige situasjoner, som når den oppdager en farlig høy temperatur eller rask temperaturøkning, og når den identifiserer signaler for røyk- og kullosalarm. Den tilpasser følsomheten etter brukerens matlagingsvaner for å sikre presis faregjenkjennelse og hindre unødige avbrytelser i matlagingen.

Trygg og pålitelig

Takket være komfyrvaktens intelligente og selvlærende teknologi slår den av koketoppen før det danner seg giftige gasser og bryter ut brann. Alarm ved sensorflytting gjør at koketoppen ikke kan brukes hvis sensoren er fjernet.

Sjelefred til ulike behov

Komfyrvaktens utvidbarhet innebærer at den egner seg for mange nye brukergrupper, for eksempel personer med hørsels- eller synsvansker, eller personer med demens. Komfyrvakten kan kobles til Telecare, og den kan brukes til å styre avtrekksviften. Og med de forskjellige fargealternativene for den intelligente varmesensoren kan komfyrvakten passe inn i kjøkkenet ditt.

Dokumentert, langvarig teknologi

Ifølge forskning (utført av bl.a. VTT og SINTEF) forhindrer komfyrvakten komfyrbrann ved å reagere før det danner seg giftige gasser og brann kan bryte ut. Takket være solcellepanelene har varmesensoren en levetid på minst 10 år, og batteriene trenger ikke å byttes.

Enkel å montere

Hvem som helst kan montere komfyrvakten SGK100 på få minutter, og det er også enkelt å flytte den til et annet sted om nødvendig.

Funksjoner

 • Oppfyller kravene i EU-standarden EN 50615 – testet i et tredjeparts, akkreditert testlaboratorium (VTT Expert Services)
 • Selvlærende, intelligent alarm for maksimumstemperatur. Identifiserer farlig høye temperaturer.
 • Selvlærende, intelligent alarm for temperaturøkning. Registrerer temperaturendringer på koketoppen.
 • Tilpasser følsomheten etter brukerens matlagingsvaner.
 • Identifiserer signaler fra røyk- og kullosalarmer.
 • En intelligent tidsbryter registrerer om kokeplaten har blitt slått på ved et uhell.
 • Koketoppen kan ikke brukes hvis varmesensoren fjernes.
 • Automatisk feildiagnose sjekker systemets tilstand.
 • Kompatibel med Telecare.
 • For koketopper som er koblet til en vanlig husholdningsstikkontakt.

feature-icons-alt-NO

Tekniske data

 • Alarmsignal: maks. 80 dB (1 m) / Stille alarm
 • Lavt energiforbruk (ca. 1 W)
 • Alarmutgang (potensialfri, NEI)
 • Radio 433 Mhz RF / PT2262-protokoll / X10-kompatibel
 • Fabrikksammenkoblet
 • Spenning 230 V AC / 16 A ohmsk belastning
 • Størrelse: FireSafety-plugg 63 x 100 x 76 mm, Intelligent varmesensor 94 x 40 x 30 mm
 • Halogenfri og brannsikker plast, antennelighetsklasse V-0 (intelligent varmesensor)
 • Patentert Fl 117526, Fl 117878, FI 125053, patentanmeldt
 • Oppfyller kravene i EU-standarden EN 50615