TEKNOLOGI


 

Innohome kombinerer finsk sikkerhet med intelligent teknologi

Innohomes sikkerhetsprodukter til komfyr, som er utviklet i Finland, er basert på patentert teknologi som observerer komfyrbruken ved hjelp av sensorer. Enhetene reagerer på en farlig situasjon før det danner seg giftige gasser og bryter ut brann, ved å registrere koketoppens temperatur, endringen av den og bruken av koketoppen.

Intelligent og selvlærende sikkerhet

Etter montering kan Innohomes sikkerhetsprodukter til komfyr observere og studere omgivelsene. Enhetenes varmesensor justerer følsomheten etter brukerens måte å lage mat på, slik at faregjenkjennelsen skal bli mer presis. Koketoppen blir alltid slått av i en farlig situasjon. De gir ekstra beskyttelse gjennom et automatisk tidsur basert på bruken av koketoppen; ved å reagere på eksterne alarmer for røyk og kullos; og ved hjelp av sikkerhetslås for komfyrer med mekaniske brytere.

Observasjon og reaksjon

Umiddelbar registrering og reaksjon på unormale endringer er kjernen i Innohomes teknologi. Dermed blir man oppmerksom på årsaksfaktorene før en brann kan bryte ut. Innohome fokuserer på bedre kjøkken- og komfyrsikkerhet, men teknologien deres kan benyttes på alle elektriske apparater.

Innohomes innovasjoner og teknologi har mottatt flere priser, for eksempel President of the Republic Innovation Award og IFSEC Active Fire Product Innovation Award.