EU-STANDARD FOR KOMFYRSIKKERHET


EU-standard for komfyrvakter publisert

Komfyrer forårsaker mer enn annenhver husbrann i OECD-landene. De forårsakes vanligvis av brukerfeil og risikable bruksvaner, og de kunne vært forhindret med sikkerhetsprodukter til komfyr, for eksempel Innohomes komfyrvakt. Frem til nå har imidlertid mangelen på felles avtalte spesifikasjoner for bruk og pålitelighet hemmet utbredelsen av denne nye løsningen for brannsikkerhet.

Dette kommer til å endre seg, siden EU-standarden for komfyrvakt EN 50615 («Spesielle sikkerhetskrav til komfyrvakter») ble publisert 6. mars 2015 av Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering (CENELEC). Sikkerhetsinnretninger som innfrir kravene i standarden, forhindrer kjøkkenbranner effektivt. Standarden tydeliggjør markedet og kan være en hjelp i kjøpsbeslutninger for de som vil forbedre brannsikkerheten i hjemmet.

Innohomes komfyrvakter er testet av VTT Expert Services for å innfri kravene i den nye standarden.

Innohome SGK510 Declaration Of Conformity

Les mer – artikkel publisert i de internasjonale Fire Safety Search-nyhetene.

Innohomes produkter er tilgjengelige fra utvalgte forhandlere av elektronikk og husholdningsapparater. Se Innohome-forhandlere her.